Αντικατάσταση και επιστροφή χρημάτων

Μέσα σε 14 μέρες από την αγορά έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε τα αντικείμενα που αγοράσατε, όπως έχετε επίσης και το δικαίωμα να αλλάξετε το αντικείμενο ή να ζητήσετε τα χρήματά σας πίσω.

Το αντικείμενο που θέλετε να επιστρέψετε ή να αντικαταστήσετε πρέπει να είναι άθικτο. Πρέπει να επιστραφεί στην αυθεντική του συσκευασία με όλα τα αξεσουάρ του. Διαφορετικά, το παράπονο θα αγνοείται ή θα παραβλέπετε μερικώς.

Μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή του πακέτου ενημερώστε μας γραπτά ότι θέλετε να αποσυρθείτε από τη συμφωνία και μέσα σε 30 ημέρες επιστρέψτε το προϊόν στη διεύθυνσή μας:

Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, συμπληρώστε: Επιστροφή χρημάτων

Όταν επιστρέφετε ένα προϊόν, συμπληρώστε: Αντικατάσταση προϊόντος

Η φόρμα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη. Επισυνάψτε τη φόρμα του πακέτου.

Παρακαλούμε επισυνάψτε την απόδειξη (που λάβατε μέσω email) για το πακέτο σας.

Τα έξοδα αποστολής χρεώνονται στον αποστολέα. Δεν δεχόμαστε αποστολές για τις οποίες πρέπει να πληρώσουμε.

Σε περίπτωση που δεν λάβουμε τη γραπτή ακύρωση της συμφωνίας εντός 14 ημερών από την αποστολή, δεν θα είναι δυνατή καμία επιστροφή ή αντικατάσταση.

Μέσα σε 8 εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της αποστολής, το αντικείμενο θα αντικαθίσταται ή θα επιστρέφονται τα χρήματά σας.

Θα σας επιστρέφουμε τα χρήματά σας στον τραπεζικό σας λογαριασμό σε ΕΥΡΩ.

Αν το πακέτο δεν έχει αποσταλεί στη Σλοβενία, δεν θα μπορούμε να δεχτούμε το παράπονό σας ή να επιστρέψουμε τα χρήματά σας.

Δεν επιστρέφουμε τα ταχυδρομικά τέλη για αποστολές επιστροφής!

Αν το αίτημα είναι ημιτελές (αν δεν υπάρχουν πληροφορίες αποστολέα, IBAN) για μία επιστροφή και δεν απαντήσετε στα μηνύματά μας, θα σας επιστρέψουμε το προϊόν σας.